Contact With Us:

Name:Waterproof Zipper Makeup Bag Travel Polyester Wash Kit Organizer Makeup Pouch Portable Hanging Toiletry Bag
Model:TB001
Colors::Light green, light pink, navy, purple, rose, sky blue, black
Feature:Waterproof

Product Description

Waterproof Zipper Makeup Bag Travel Polyester Wash Kit Organizer Makeup Pouch Portable Hanging Toiletry Bag

 

Gāo pǐnzhí guàgōu xǐshù bāo; dà róngliàng huàzhuāng bāo shōunà bāo; yánsè:7 Sè kě xuǎn qiǎn lǜsè, qiǎn fěnsè, zàngqīng, zǐsè, méi hóng, tiānlán, hēisè cáizhì: Fángshuǐ niújīn bù jiāmì +dílún chǐcùn: Zhǎng 23cm kuān 17.5Cm gāo 12.5Cm xiāng guī:70*45*56Cm; yī jiàn 100 gè; 23kg
High quality hook-up wash bag; large-capacity cosmetic bag storage bag;
Color: 7 colors available Light green, light pink, navy, purple, rose, sky blue, black
Material: waterproof Oxford cloth encryption + polyester
Size: length 23cm width 17.5cm height 12.5cm
Box gauge: 70*45*56cm; one piece 100; 23kg

 


Hits: 【Print】 

Related Products